• تهران محله آرژانتین ساعی خیابان ولی عصر بن بست رامانیا پلاک ۲ ساختمان شهاب طبقه ۱۰ واحد ۱۰۰۴ کد پستی ۱۵۱۱۷۳۵۱۵۶
  • از 8 صبح تا 5 بعد از ظهر

دستورالعمل اجرائی نمایندگان

دستورالعمل اجرائی نمایندگان

دستورالعمل اجرائی نمایندگان

دستورالعمل اجرائی نمایندگان

از جمله عوامل با اهمیت برای نمایندگان شرکت میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

1.لزوم رعایت قیمت مصوب سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

2.ثبت خرید و فروش از طریق سامانه جامع تجارت و انبار

3.عدم جابه‌جایی تایر از شهری به شهر دیگر

4.پاسخگوئی سریع به مشتریانی که لاستیک آنها دچار خسارت گردیده.

لازم به ذکر است که عدم رعایت موارد فوق منجر به لغو نمایندگی خواهد شد.